Troubleshooting Hyper-V – Nie można połączyć się z serwerem

Virtualization
Błąd : [Window Title] Menedżer funkcji Hyper-V [Main Instruction] Wystąpił błąd podczas próby nawiązania połączenia z serwerem „DELL_6420”. Sprawdź, czy jest uruchomiona usługa zarządzania maszynami wirtualnymi i czy masz autoryzację do nawiązywania połączenia z tym serwerem. [Content] Funkcja Hyper-V napotkała błąd podczas próby uzyskania dostępu do obiektu na komputerze DELL_6420, ponieważ nie odnaleziono obiektu. Obiekt mógł zostać usunięty. Upewnij się, że na komputerze jest uruchomiona usługa zarządzania maszynami wirtualnymi. [Zamknij] "An error occurred while attempting to connect to server <host>. Check that the Virtual Machine Management service is running and that you are authorized to connect to the server." "Hyper-V encountered an error trying to access an object on computer <host> because the object was not found. The object might have been deleted. Verify that the Virtual Machine Management service…
Read More