Linux Centos Install X Windows

Linux
[1] Instalacja GNOME Desktop : # yum -y groupinstall "X Window System" # yum -y groupinstall "Desktop" # yum -y groupinstall "General Purpose Desktop" [2]  Uruchomienie środowiska graficznego : # starx [3] GNOME pulpit wygląda tak :  
Read More