Linux edytor tekstu vi – obsługa

Edytor VI

vi

:q  – wyjście

:q!  – bez zapisu

:w  – zapis

:c -edit

:wa – zapis i wyjście