Linux Centos Networking – Ustawienia Sieci

 

[1] Ustawienie Statycznego Adresu IP

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Zmiana :

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=none

Dodajemy :

IPADDR=192.168.1.200

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=192.168.1.1

DNS1=8.8.8.8

IPV6INIT=no

USERCTL=no

 

[2] Restart usługi sieciowej :

#  /etc/rc.d/init.d/network restart