Troubleshooting Hyper-V – Nie można połączyć się z serwerem

Błąd :

[Window Title]
Menedżer funkcji Hyper-V
[Main Instruction]
Wystąpił błąd podczas próby nawiązania połączenia z serwerem „DELL_6420”. Sprawdź, czy jest uruchomiona usługa zarządzania maszynami wirtualnymi i czy masz autoryzację do nawiązywania połączenia z tym serwerem.
[Content]
Funkcja Hyper-V napotkała błąd podczas próby uzyskania dostępu do obiektu na komputerze DELL_6420, ponieważ nie odnaleziono obiektu. Obiekt mógł zostać usunięty. Upewnij się, że na komputerze jest uruchomiona usługa zarządzania maszynami wirtualnymi.
[Zamknij]
„An error occurred while attempting to connect to server <host>. Check that the Virtual Machine Management service is running and that you are authorized to connect to the server.”
„Hyper-V encountered an error trying to access an object on computer <host> because the object was not found. The object might have been deleted. Verify that the Virtual Machine Management service on the computer is running.”
[1] Start uruchom :

Run “MOFCOMP %SYSTEMROOT%\System32\WindowsVirtualization.V2.mof”

To naprawi obiekt WMI dla wirtualizacji
[2] Sprawdzamy w Services.msc czy jest włączona usługa Hyper-V

[3] Ponowne połączanie z serwerem :