Linux Centos Networking – Ustawienia Sieci

Linux
  [1] Ustawienie Statycznego Adresu IP # vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 Zmiana : ONBOOT=yes BOOTPROTO=none Dodajemy : IPADDR=192.168.1.200 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.1.1 DNS1=8.8.8.8 IPV6INIT=no USERCTL=no   [2] Restart usługi sieciowej : #  /etc/rc.d/init.d/network restart 
Read More

Linux Centos Install X Windows

Linux
[1] Instalacja GNOME Desktop : # yum -y groupinstall "X Window System" # yum -y groupinstall "Desktop" # yum -y groupinstall "General Purpose Desktop" [2]  Uruchomienie środowiska graficznego : # starx [3] GNOME pulpit wygląda tak :  
Read More