Linux Centos Networking – Ustawienia Sieci

Linux
  [1] Ustawienie Statycznego Adresu IP # vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 Zmiana : ONBOOT=yes BOOTPROTO=none Dodajemy : IPADDR=192.168.1.200 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.1.1 DNS1=8.8.8.8 IPV6INIT=no USERCTL=no   [2] Restart usługi sieciowej : #  /etc/rc.d/init.d/network restart 
Read More

Troubleshooting Hyper-V – Nie można połączyć się z serwerem

Virtualization
Błąd : [Window Title] Menedżer funkcji Hyper-V [Main Instruction] Wystąpił błąd podczas próby nawiązania połączenia z serwerem „DELL_6420”. Sprawdź, czy jest uruchomiona usługa zarządzania maszynami wirtualnymi i czy masz autoryzację do nawiązywania połączenia z tym serwerem. [Content] Funkcja Hyper-V napotkała błąd podczas próby uzyskania dostępu do obiektu na komputerze DELL_6420, ponieważ nie odnaleziono obiektu. Obiekt mógł zostać usunięty. Upewnij się, że na komputerze jest uruchomiona usługa zarządzania maszynami wirtualnymi. [Zamknij] "An error occurred while attempting to connect to server <host>. Check that the Virtual Machine Management service is running and that you are authorized to connect to the server." "Hyper-V encountered an error trying to access an object on computer <host> because the object was not found. The object might have been deleted. Verify that the Virtual Machine Management service…
Read More

Instalacja Hyper-V Windows 10

Virtualization
Wymagania • Windows 10 Enterprise, Professional, or Education • 64-bit Processor with Second Level Address Translation (SLAT). • CPU support for VM Monitor Mode Extension (VT-c on Intel CPU's). • Minimum of 4 GB memory. The Hyper-V role cannot be installed on Windows 10 Home. Upgrade from Windows 10 Home edition to Windows 10 Professional by opening up Settings > Update and Security > Activation. [1] Sprawdzanie Wymagań W linii komend cmd wpisujemy : systeminfo.exe /fo list Hyper-V Requirements : [2] Instalcja Hyper-V PowerShell DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V Dodaj i usuń programy Panel sterowania : Programy i funkcje Włącz wyłacz funkcje systemu windows Wybierz Hyper-V
Read More

Linux Centos Install X Windows

Linux
[1] Instalacja GNOME Desktop : # yum -y groupinstall "X Window System" # yum -y groupinstall "Desktop" # yum -y groupinstall "General Purpose Desktop" [2]  Uruchomienie środowiska graficznego : # starx [3] GNOME pulpit wygląda tak :  
Read More

let’s start Hyper-V – pierwsza maszynka wirtualna

Virtualization
[0] Wymagania : Check Requirements • Windows 10 Enterprise, Professional, or Education • 64-bit Processor with Second Level Address Translation (SLAT). • CPU support for VM Monitor Mode Extension (VT-c on Intel CPU’s). • Minimum of 4 GB memory. Z <https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v> [1] Włączamy  Hyper-V Menu start Menedżer funkcji Hyper-V Gdy nie ma instalujemy : Win – > Programy i funkcje Nastpenie włącz wyłacz funckje systemu Windows Następnie Połącz z serwerem –> Komputer Lokalny Jeśli napotkasz błąd zapraszam do wpisu  troubleshooting Hyper-V Po połączeniu wygląda to tak [2] Ustawienia Zmiana lokalizacji: Grafika : Klawisze skrótu  aktywne w virtualce Wyzwolenie myszy [3] Utworzenie nowej maszynki wirtualnej Teraz nowa maszynka : Ekran powitalny – zaznaczamy nie okazuj ponownie Lokalizacja : Nie będziemy obsługiwać UFI – wiec wybieramy generacje 1  – nie można generacji…
Read More