Szkolenia

Szkolenia, Kursy, Certyfikaty

 • Bezpieczeństwo Informacji – Security Awareness – Uniseco Sp. z o.o.
 • ITIL Foundation certyficate in IT Service Management – APMG International Accrediting Profesional  / Axelos Global Best Practice
 • ITIL Foundation – CTPartners S.A.
 • Oracle Database 11g : Administration WorkShop II Ed 2 – Oracle University
 • Oracle Database 11g : Administration WorkShop I Ed 2 – Oracle University
 • MS 20483 – Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2012 – Microsoft Partner Gold Learining / ALTKOM
 • MS 20486 – Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications – Microsoft Partner Gold Learining / ALTKOM
 • MS-6421: Configuring and Troubleshoting a Windows Server 2008 Network Infrastructure -Microsoft IT Academy
 • MS-6425: Congiguring and Troubleshoting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services -Microsoft IT Academy
 • MS-6292: Installing and Configuring Windows 7 Client -Microsoft IT Academy
 • MS-6427: Configuring and Troubleshoting Internet Information Services 7.0 in Windows Server 2008 -Microsoft IT Academy
 • MS-6428: Configuring Windows Server 2008 Terminal Services. – Microsoft IT Academy
 • Administracja systemem LINUX – Dagma bezpieczeństwo IT
 • Instalacja i Konfiguracja serwerów pocztowych –  Dagma bezpieczeństwo IT
 • Administracja NETASQ UTM –  Dagma bezpieczeństwo IT
 • Bezpieczne korzystanie z komputera –  Dagma Autoryzowane Centrum Szkoleniowe
 • CCNA 1 Networking Basics – Cisco Networking Academy
 • CCNA 1 Exploration: Network Fundamentals –  Cisco Networking Academy
 • Trening dla Trenerów – Human Factor
 • Szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno technicznych – Ośrodek Szkolenia Zawodowego Biura Bezpieczeństw pracy – Zdzisław Szpargała
 • Prawne i biznesowe konsekwencje użytkowania nielegalnego oprogramowania monitoriwanie użytkownikó w zgodzie z prawem oraz zarządzanie infrastrukturą IT. Praktyczny pokaz wdrożenia, konfiguracji i wykorzystania możliwości oprogramowania Axence nVision 6 do rozwiązania najczęstszych problemów w sieci komputerowych.  –  Axence (www.axence.pl)

Kursy Online:

 • Software Development Fundamentals
 • Programming in C# Jump Start
 • Podstawy języka C#
 • Migracja aplikacji do Windows 10
 • Course 10004: WPF Data Binding for Windows Forms Developers
 • Course 70091: C# and the .NET Framework
 • Course 10005: Introduction to WPF ControlTemplates for Windows Forms Developers
 • Course 2310: Developing Microsoft® ASP.NET Web Applications Using Visual Studio® .NET
 • Using SQL or SQL Azure with Microsoft Dynamics NAV 2016
 • Clinic 6258: New Features Of Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Clinic 6339: Database Fundamentals in Microsoft SQL Server 2008
 • Podstawy języka TSQL
 • Podstawy administracji SQL Server 2014
 • Course 6147: Administering Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Course 6148: Automating Administration in Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Course 6152: Migrating to Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Course 70065: Increasing Security for Windows Servers and Network Communications
 • Course 6695: Fundamentals of Implementing Security in Windows Server 2008
 • Clinic 5936: Introducing Security and Policy Management in Windows Server® 2008
 • Course 2830: Designing Security for Microsoft® Networks
 • Course 70021: Security in AD DS Environments
 • Installing and Configuring Windows Server 2012
 • Administering Windows Server 2012
 • Course 6321: Configuring a Virtual Environment
 • Course 10240: Configuring Network Connectivity
 • Egzamin 98-366 “Networking Fundamentals”
 • Course 10238: Configuring Disks and Device Drivers
 • Course 10941: Introduction to Desktop Virtualization and Windows Virtual PC
 • Preparing for the Configuring Windows® 8.1 Exam (70-687)
 • Preparing for the Supporting Windows® 8.1 Exam (70-688)
 • Course 10242: Securing Windows 7 Desktops
 • Course 10166: Windows 7 Essentials I
 • Course 10167: Windows 7 Essentials II
 • Course 10243: Configuring Network Security in Windows 7
 • Course 10237: Installing, Upgrading, and Migrating to Windows 7
 • Kurs 7279: Wykonywanie obliczeń na danych w programie Microsoft Office Excel 2007
 • Kurs 10794: Program Microsoft® Excel® 2010 – poziom średniozaawansowany
 • Kurs 10913: Łączenie ludzi i dostęp do zasobów za pomocą mojawitryna Microsoft SharePoint2010
 • Kurs 10900: Zarządzanie zawartością i procesami w programie Microsoft SharePoint2010
 • Course 70120: Installing, Administering, and Automating SharePoint 2010Office 365 Fundamentals
 • Office Hours: Get Started with OneNote
 • Office Hours: Get the Most Out of OneNote
 • Office Hours: Install the OneNote Notebook Creator App (IT Administrators)